>ca888文苑 >ca888文苑

山居秋暝

来源:互联网 时间:2010-09-09

王维

空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。 

竹喧归浣女,莲动下渔舟。随意春芳歇,王孙自可留。

XML 地图 | Sitemap 地图